Съновник

Земетресение

Ако живеете в район, податлив на земетресения и често се случват земетресения, сънят показва незначителни трудности, които трябва да бъдат решени. Но ако живеете на място, където земетресенията са редки, сънят означава внезапна и неочаквана промяна в обстоятелствата - което може да изисква някои промени, трудно началото, но в дългосрочен план, края ще е с успех и щастие.


Думи с буква З

реклама