Съновник

Карти

1. Игра на карти с някого, когото познавате предполага, че този човек(или може би някой, които той или тя ви напомня) си играе с вас и не трябва да му имате доверие. Хазарт с карти е едно предупреждение за избягване на финансов риск от всякакъв вид.
2. Всяка карта за игра има различен гадателски смисъл за себе си, обикновено се базира на номерологията. Спатия са възможни конфликти, Купа се отнасят до въпроси в областта на сърцето, Кари за пари, и Пика - трудности - номерологичният смисъл на всеки номер, заедно с естеството на картинката дава смисъла на гадателски характер на картата. Карти с фигура предполага народна власт, чиито личности, се основават на естеството на картата, която представляват.
3. Сън с карта Таро, или група от тях, по смисъла на картата има силно влияние върху значението на съня. Консултирайте се с експерти по Таро за подробности.


Думи с буква ��

реклама