В началото бе словото - част 2-ра

В началото бе словото - част 2-ра

Академик Владимин Ажажа

Паметта на водата - част - 2-ра

Информацията е фундамент на Вселената, Информационният слой на Земята е фундамент на нашата планета. В своята без духовност и невежество човечеството разрушава този фундамент. Поради това всички сили сега трябва да бъдат концентрирани върху запазването на този фундамент, а следователно - върху обуздаването на войнстващото научнообосновано невежество. Необходим е прелом в светогледа на човека, необходимо е духовно израстване, необходимо е човекът да бъде издигнат до такова ниво, че да почувства себе си като син на майката Земя, В името на тази цел трябва да се борим с всички сили, тъй като нивото на човешката духовност винаги трябва да бъде над нивото на знанията, Превишаването на нивото на знанията на човека над нивото на неговата духовност води до създаване на такива „шедьоври" на човешката мисъл като атомното и термоядреното оръжие, атомните електроцентрали, генното инженерство, зариването на радиоактивните отпадъци в земните дълбини, протоколите на сионските мъдреци, стратегията за създаване на „златния милиард" и т, н. Всички тези неща и свързаните с тях открития са изключително опасни за човечеството на Земята. Надеждата ни е в духовността на науката и научността на религията, тоест в тяхното единство в планетарен мащаб.

Бих искал да обърна внимание на това как съществото на човека става червиво от без духовност още от първите му крачки на земята. Още в ранни детски години - в детската градина, в училище, института у детето се възпитава да е горделиво и да бъде като единак: да е най-силното, най-бързото, най-умното... най-най- ..първото". Отначало това изглежда безобидно като детска игра, след това то се враства в съществото на човека дотолкова, че се превръща в жизнена стратегия. Защо трябва да обичаме ближния си и да му помагаме, когато в живота успява най-силният? Ти трябва да бъдеш пръв, следователно трябва да победиш всички съперници в своята сфера на дейност, при което средствата за постигането на целта нямат значение. Победителите не ги съдят. Ние сме свидетели на резултатите от подобна всеобща жизнена стратегия, имайки предвид съвременното общество в Русия. Но много по- опасно за човечеството е един учен да има подобна жизнена стратегия. Отначало той влиза в борба със сътрудниците за място под „научното слънце", след това се бори с колегите за право да презастрахова своя научен периметър, след това се бори, за да учуди света с уникалността на своите резултати. И той го прави, без да се замисля над това, какви плодове ще донесат тези резултати: благоденствие и процъфтяване на човечеството или катастрофа от планетарен мащаб. Това няма значение, важно е само това, какво е направил той самият и никой друг, освен него. И целият свят трябва непременно да научи за това. Но съвременният учен е материалист и той оценява резултатите от своите изследвания по тяхното действие на материално ниво, а материята е следствие, а не причина. И ако нашите научни ,,фокуси" с материята не винаги са опасни, подобните „фокуси" с причината т. е с информацията са винаги опасни.

Генното инженерство представлява изкуствено изкривяване на Вселенската Програма за развитие на клетката. Като резултат от всичко това от царевичния зародиш израства огромен пшеничен клас. Това е много добре от гледна точка на „фокуса", свързан с преобразуване на материята и подобряване на реколтата, но извънредно опасно от гледна точка на изкривяването на информацията в клетката. Не бихме посъветвали никого да яде такава пшеница, тъй като в не се съдържа характерната за дадения продукт информацията, която ще бъде предадена в клетките на храносмилателните ви органи. От своя страна те могат да "започнат да се развиват по несвойствена за тях програма и в организма ви ще започне да расте чужда тъкани. Това е точно 'злокачествен тумор. Той е резултат от изкривяване на информацията в клетките на дадения орган.

Талантът трябва да се използва само за благото на хората. Не трябва да се забравя, че информацията е основата на Мирозданието. Понякога излишъкът от информация е по-опасен от недостига. Човечеството може да възприема и правилно да използва единствено онази информация, за която има готовност в този момент. Поради това далеч не всички резултати от нашите изследвания трябва да се „стоварват" върху човечеството.

Още преди 5000 години египетските жреци са притежавали задълбочени знания относно действителната подредба на Вселената. Но като истински бащи на човечеството те много мъдро са дозирали информацията и много прецизно са предавали знанията, за да могат хората да ги използват по предназначение и да не си причиняват щети.

Жреците са смятали, че Знанието, което те оповестяват на площада, веднага ще бъде изкривено от тълпата и насочено срещу истинските мъдреци. Те са казвали, че Знанието, като една военна сила, ако попадне в неподходящи ръце, може  да доведе до безброй беди. Жреците не са били разпространители на Знанието, а негови пазители. Те са възпитавали високо духовни младежи в своята среда и са им предавали това Знание. То никога не е излизало от тези среди и това е било гаранция за сигурността на човечеството. Смята се. че Христос се е опасявал да поднесе на хората от онова време тайните на Вселената и е учел апостолите, че Божествената Мъдрост не трябва да се дава на неподготвени духовно хора, тъй като те нима да я възприемат и могат да я насочат срещу другите хора. В стих 6, глава 7 на Евангелието от Матей пише: „Не давайте светите неща на кучетата и не хвърляйте бисерите пред свинете, за да не ги стъпчат с краката си и след това да се обърнат и да ви разкъсат." За огромно съжаление съвременното човечество е именно тълпата, за която се споменава по-горе. Но тъй като не трябва да се допуска да се стига до границата на духовното падение на човечеството, след което идва катастрофата, трябва да му се предадат някои тайни     на Вселената днес.

След като осъзнае тези тайни и необходимостта от духовно преустройство, човечеството трябва да премине от ерата на научно обоснованото невежество в ерата на натрупване на истинското Знание.

Във всички времена начело на човечеството са стояли учените. Политиците оказват влияние само в текущия момент от време. А стратегическата посока на движение се определя винаги от учените.

Хората не знаят кой е бил папа по времето на Галилей, но Галилей ще го помнят винаги.
Хората не знаят коя е била       кралицата на Англия по времето на Нютон, но Нютон ще го помнят винаги. Хората не знаят кой е царувал в Русия по времето на Ломоносов, но Ломоносов ще го помнят за вечни времена. Хората не знаят, е бил кайзер в Германия и кой е бил президент на САЩ по времето на Айнщайн, но името на Айнщайн човечеството ще пренесе през вековете. Причината е тази, че именно учените управляват човечеството, разкривайки пътища за неговото развитие в една или друга посока.

Галилей е бащата на съвременната наука. Нютон дава тласък на човечеството към осъзнаване и практическо използване на силите на междупланетното въздействие, Ломоносов дава тласък на човечеството към развитие във всички сфери на живота: наука, материално производство, използване на суровинните ресурси от земните недра    литература, изкуство и т, н. Със своята теория на относителността Айнщайн отклонява човечеството встрани и за цял век задържа развитието на физиката, с което  запазва човечеството от самоунищожение, като предстоят две световни войни и човечеството не е трябвало да бъде допуснато до основите на устройството на Света и до новата енергетика.

Няма смисъл да изброяваме тук съвременните направления в науката, техниката, социалната сфера, някои от които имат нужда от сериозна корекция и контрол, а други трябва да бъдат закрити, при това колкото по-скоро. толкова по-добре, тъй като са опасни за човечеството. Знанието за информационно-енергетичната структура на Вселената "вече възможност да се направят важни фактически препоръки за елиминиране на катастрофите и големите аварии в планетарен мащаб.

Това не може да стане от само себе си. Във връзка с това искаме да изразим няколко пожелания. Необходима е точна координация и управление на всички прогресивни сили на планетата. Необходим е орган с абсолютен международен авторитет – Световен научен Съвет . В него трябва да влязат високо духовни научни авторитети от целия свят и внушенията му трябва да се изпълняват не само от всички научни организации в света, но и от правителствата на всички страни.

Създаването на такъв орган може да бъде преди всичко начало на движението на човечеството на Земята към планетарното братство; второ, този орган е гаранция за сигурността на човечеството във връзка с научни разработки, изобретения и политика.

Може би това е точно пътят, който води към създаването на друга, различна наука, откриваща реална възможност за създаването на нова техника, нови технологии и ново материално производство.

Трябва да се надяваме, че щом достигнат необходимото ниво     на духовност, хората ще достигнат нужното ниво на единство, ще използват научните открития само за благото на всички хора и ще намерят път към нов начин на съществуване на планетата Земя.

Край


Още Статии

ПЛУТОН – СИЛА И МОЩ

За планетата Плутон - трансформация и сила, и мощ

ЗА СКРЪНДЗИТЕ И ПРАХОСНИЦИТЕ

Езотеричто обяснение, защо някои хора са скъперници, а други прахосници

ЗАЩО СЕ КАРАМЕ, СЪРДИМ И КАКЪВ Е КЛЮЧЪТ ЗА СДОБРЯВАНЕ

От къде идват конфликтите и как може да ги избегнем?

реклама