КОРОНА РАВНО НА ГОРДОСТ

КОРОНА РАВНО НА ГОРДОСТ

КОРОНА  РАВНО НА ГОРДОСТ

Ехоо, здравейте, дори и от прозореца на окопите се вижда прекрасна зима… може би най - истинската през тази година. Времето явно мисли за нас… прочисти както въздуха, така и улиците. Е, ако малко дезинфектант беше прибавен към снега, мисля че щяхме да приключим с пандемията, поне в България.  Явно в небесната аптека спирта също е кът. Все пак със спирт или без спирт мисля, че този сняг е добър за момента.  

Но да се върнем на нашата тема – ВИРУС С КОРОНАТА или може би КОРОНА С ВИРУС. Тъй като Бог уж говори направо, но в повечето случаи използва метафори – като в поезията. Нали той и Сонетите на Шекспир е написал, явно този похват му е любим. КОРОНА, както вече разбрахме е метафора на ГОРДОСТ.

Бог ни е дал точни параметри, как да живеем на земята и това са 10 те – Божи заповеди, а трябва да не допускаме 7- те  смъртни гряха.  Всъщност има само една Божа заповед - Първата – „Аз съм единствения твой Бог и други богове не трябва да имаш“, а другите са пояснение към нея и един  генерален грях - ГОРДОСТТА – КОРОНА – нещо като генерален директор на греховете, а останалите са пояснение към него.

Ако попитате някой какво е ГОРДОСТ, предполагам, че ще ви каже: ГОРДОСТ е когато човек се е надул, защото има някакви материални придобивки, надува се, защото има някакви постижения в кариерно отношение и това му носи пари, за да си купи нещо в земен план. Надува се, защото може да отиде на почивка на някакво приятно екзотично място и да пусне снимки във фейса. Надува се защото си брои вечер парите и това му дава сигурност. Надува се защото е написал – книга или нещо друго. Надува се защото е нарисувал или изкомпозирал нещо и т.н. и т. н.

Човек е триединен – Дух, Душа и Тяло… Още много надувки мога да изброя, но няма смисъл, защото всичките са свързани с постижения в земен или в духовен /творческия план/. Да, с всяка една надувка си слагаме КОРОНА на главата, дори може да си слагаме и КОРОНА върху КОРОНА, за по- сигурно. Но както забелязахте няма надувка, която да е свързана с Душата, която е Любов.

Изброеното наистина е ГОДРОСТ, но никой не си дава сметка, че една от най - големите ГОРДОСТИ  е г- жа Депресията, чрез нея казваме – „аз имам КОРОНА на главата, а никой не ме признава и не ми се изпълняват желанията“. ГОРДОСТ, е когато повярваме, че всичко сами сме постигнали, а не Бог чрез нас. Да, сами сме си сложили КОРОНАТА. ГОРДОСТ  е когато обиждаме и не зачитаме другите – „ аз съм с КОРОНА  на главата, какво да обръщам внимание на плебеите“. ГОРДОСТ, е когато се борим със съдбата както и с  Божията воля, което е едно и също - „ аз към с КОРОНА  на главата и съдбата трябва да ми козирува“.

ГОРДОСТ, е  когато човек живее само със собствените си желания и иска да получи всичко веднага – като с „ по заповед на щуката, да стане в минутата“ и започва борба със съдбата си и с Бог. Тъй като съдбата и Бог със сигурно са по – силни, човек може да изразходва всичките си запаси от енергия, които му е необходима за бъдещето. Гордият човек не може да приеме никакво унижения на своето Его, нито да ограничи своите желания. ГОРДОСТ, е когато си склонен само към потребителство, затова неприятностите, униженията, ограничаването на желанията са катастрофа. За тези хора е по – лесно  да умрат, отколкото да се ограничат.

Да, тежка е не само царската, но и ЕГО -  КОРОНАТА и трудно се сваля, но в момента нямаме голям избор. Все пак по- добре да направим опит да я свалим от колкото да умрем. Как може да си свалим КОРОНАТА? Като не осъждаме другите, нямаме претенции, приемаме Божията воля и не се противим на Съдбата. Отново стигнахме до НЕПРАВИ НА ДРУГИТЕ ТОВА, КОЕТО НЕ ИСКАШ ДА ПРАВЯТ НА ТЕБ.


Още Статии

НИЕ ИЗБИРАМЕ В КАКВИ ВИБРАЦИИ ДА ВЛЕЗНЕМ И С КАКВИ ЕНЕРГИИ ДА СЕ СРЕЩНЕМ

Корона вирус -НИЕ ИЗБИРАМЕ В КАКВИ ВИБРАЦИИ ДА ВЛЕЗНЕМ И С КАКВИ ЕНЕРГИИ ДА СЕ СРЕЩНЕМ

ЗАЩОТО БОГ НЕ НИ Е ИЗОСТАВИЛ, А НИЕ СМЕ ИЗОСТАВИЛИ БОГ.

Корона вирус -ЗАЩОТО БОГ НЕ НИ Е ИЗОСТАВИЛ, А НИЕ СМЕ ИЗОСТАВИЛИ БОГ.

реклама