НАПРАВЕТЕ БОЛЕСТИТЕ ИЗЛИШНИ!

НАПРАВЕТЕ БОЛЕСТИТЕ ИЗЛИШНИ!

НАПРАВЕТЕ БОЛЕСТИТЕ ИЗЛИШНИ!

Ехоо, здравейте, продължаваме както с войната, така и с проумяването или с поумняването, но струва ми се с  проумяването и поумняването не сме мръднали и с една миша напред. Да, както гледам изобщо не бързаме, а и Бог не бърза, Той разполага с цялото време и с минало, и с настояще, и с бъдеще. За това, ако искаме нещо да се промени по - бързо, зависи само от нас. Не се притеснявайте, промяната стига да не е – „Марш на място!“, веднага ще бъде забелязана, защото Бог точно това чака.

Но от всички страни чувам: Изобщо какво да те чета….  Каква промяна, какви пет лева…. Аз съм си добре, другите трябва да се променят… Става въпрос за КОРОНАТА – да си махнем КОРОНАТАААА!!! Чакайте малко, нещо не бъркаме ли КОРОНАТА не беше ли на вируса. Да, беше, но КОРОНА – КОРОНА привлича! Ако си махнем нашата КОРОНА и вирусът ще си я махне! Ама каква, КОРОНА ние да не сме английската кралица? Не сме, но се държим като цар Симеон и английската кралица взети заедно!!!

Поиграхме си малко на радиотеатър, този диалог може да го разиграваме доста дълго, защото все още малко са разбрали за каква КОРОНА става въпрос. Всъщност припомням КОРОНАТА е метафора на главният смъртен грях – ГОРДОСТТА.

За да стане още по - ясно какво е ГОРДОСТ, ще  опростя нещата и ще обединя проявленията на ГОРДОСТТА в три големи групи. Това са АЛЧНОСТ, ВИСОКОМЕРИЕ и НИСКО САМОЧУВСТВИЕ.

Разбира се всяка група  може да се раздели на множество подгрупички. Алчността в най - голямото си изражение е свързано с пари, но алчността може да бъде свързана и с много други неща, които искаме в голямо количество само за нас, без да ни мине през ума да ги споделим с някого.  Нещо като крилатата фраза на Пухестия Мечо „ Колкото повече, толкова повече.“ Да, АЛЧНОСТТА е свързана с тялото. АЛЧНОСТТА ни дава сигурност в материалния свят. За АЛЧНОСТТА Бог не съществува и с право, Бог само може да  ни пречи в трупането.

ВИСОКОМЕРИЕ – Да, надувка след надувка, ние сме нещо повече от другите и трябва да ни се обръща специално внимание. ВИСОКОМЕРИЕТО се проявява в ревност, претенции към съдбата и другите, и още много други неща. Надутия високомерен човек тъпче другите - ВИСОКОМЕРИЕТО  е свързано с Духът. Високомерието също ни дава сигурност в проявения свят. Да „ нямам нужда от Бог – всичко постигам с двете си ръце.“  

НИСКОТО САМОЧУВСТВИЕ – отново е свързано с Духът, но този път тъпчем не другите, а себе си. НИСКОТО САМОЧУВСТВИЕ е упоритото търсене на сигурност в проявения свят, но чрез хленчене, унижения дори и заплахи.

Човек е създаден от Дух, Душа и Тяло.

ГОРДОСТТА в различните разновидности е свързани с Тялото и Духът, но не и Душата. Защото Душата е част от Бога, тя е Любов и няма нужда от изброените сигурности.

Как се лекува ГОРДОСТТА в различните й проявления?

АЛЧНОСТТА - като обстоятелствата ни възпрепятстват да трупаме материална сигурност.

ВИСОКОМЕРИЕТО - като обстоятелствата препятстват да се надуваме и да се бутаме да бъдем винаги първи.

НИСКОТО САМОЧУВСТВИЕ - като ни лишат от възможността да се тъпчим, самосъжаляваме, заплашваме през другите.

Изолацията, ограничаването в контактите и всичките Сатурнови проявления, които в момента са ни наложени дават възможност да се лекуват и трите проявления на ГОРДОСТТА. Изолирани и ограничени – не можем да трупаме, не можем да се надуваме, няма пред кого да се самосъжаляваме. Браво на Сатурн право в десетката. С един удар не два, а три „заека“. Знаете със Сатурн и не само с него, не се спори. Бием чело в пода и работим над себе си.

Душата ни е част от Бога и е безсмъртна. Когато забравим за Бог и Любовта, от които Душата се храни, живее и се чувства щастлива, и ги заместим с ГОРДОСТ, идват болестите за да си спасим Душата. Когато се сетим отново за Бог и Любовта, болестите вече става излишни. НАПРАВЕТЕ БОЛЕСТИТЕ ИЗЛИШНИ!


Още Статии

НИЕ ИЗБИРАМЕ В КАКВИ ВИБРАЦИИ ДА ВЛЕЗНЕМ И С КАКВИ ЕНЕРГИИ ДА СЕ СРЕЩНЕМ

Корона вирус -НИЕ ИЗБИРАМЕ В КАКВИ ВИБРАЦИИ ДА ВЛЕЗНЕМ И С КАКВИ ЕНЕРГИИ ДА СЕ СРЕЩНЕМ

ЗАЩОТО БОГ НЕ НИ Е ИЗОСТАВИЛ, А НИЕ СМЕ ИЗОСТАВИЛИ БОГ.

Корона вирус -ЗАЩОТО БОГ НЕ НИ Е ИЗОСТАВИЛ, А НИЕ СМЕ ИЗОСТАВИЛИ БОГ.

реклама