​КАКВИ СА ВИБРАЦИИТЕ НА КОРОНА ВИРУСА

​КАКВИ СА ВИБРАЦИИТЕ НА КОРОНА ВИРУСА

КАКВИ СА ВИБРАЦИИТЕ НА КОРОНА ВИРУСА

Ехоо, минахме през окопите знаем, там уж всички са вярващи, тъй като нещата са метафорични, като че ли окопите не бяха достатъчно убедителни, за да стигнем необходимите 100 % вяра. Миналият път,  бяхме в тунела, където нямаше светлина  дори от насрещен влак, защото живота е замрял… Минахме през Ватерлоо, но и там никаква поука не си взехме, още са държим като Наполеон преди да го изпратят на остров Св. Елена … Днес мисля, че вече сме в някаква пещера, но и там няма спасение… Вражеските армии пикират навсякъде дори и през ключалките мога да минат. Победното им „ Ура“ не се чува, но нашият генерал брои всяка сутрин падналите ни войници.

Днес ми се иска да погледнем какво ни казват числата? Всичко е енергия и всичко си има вибрации, а трептенето на вибрациите се измерва в числа. И корона вирусът не прави изключение и си има свои вибрации, съберем ли цифровият еквивалент на думите – корона вирус - получаваме 45. Като съберем 4 + 5 получаваме 9.

Много интересна е вибрация на числото Девет. Всички знаем, това е числото на КРАЯ. Край, но не съвсем… след края идва новото начало. Но за да има ново начало, с нещо трябва да сме приключили, да затворим някаква страница  и да се променим. Нещо трябва да сме оставили в миналото, да сме научили някакъв урок, нещо което ни е направило по- добри, по – мъдри, по - по – най….  С  числото Девет са свързани много неща.  Най – важното -  Девет месеца се носят децата – след това идва новото начало, както за майката и всички в къщи, така и за бебето. Числото Девет – в някои книги го наричат „съвършено„– отново защото чрез него стигаме до новото начало.

Числото Девет е много устойчиво – нещо като корона вирусът - умножено по всяко друго число, сбора им отново е Девет. Деветката не е забравена дори и на Олимп – Девет са музите – дъщерите на Зевс… Дори и в Ада има девет кръга…  още много други възлови Деветки мога да изброя, но няма нужда, просто ми повярвайте.

Като всичко останало на този свят и Деветката си има и позитивни и негативни качества. Започвам с негативните, защото в момента за тях бия камбаната, тъй като изцяло сме попаднали под тяхно влияние..

Всички знаем еднаквите вибрации се привличат. Какви негативни качества трябва да притежава, човек, за да влезне в резонанс с вибрациите на вируса. Да, да ще кажете вече знаем – КОРОНА. Но ще уточня вибрациите на Деветката каква КОРОНА е.

На първо място - КОРОНА - Егоизъм – вече говорихме за алчността, което е проява на гордост в земен план. КОРОНА - Нужда от признание, преклонение, търсене на благодарност за „добрите неща, които е направил“ – подсъзнателно казва – Да, аз съм цар и трябва да се държите с мен подобаващо – отново гордост в духовен план. КОРОНА - Страх да показва емоциите си – отново гордост в духовен план. КОРОНА - Страх от промяна – контрол над нещата, за да ги владее. Следващи КОРОНИ – Съдене, критикуване, не зачитане мнението на другите. Искане да раздават правосъдие… има и други, но мисля че и това е достатъчно.

Да, негативните качества са много, но може да ги обединим – това е страх от изоставяне. Държим се царствено с КОРОНА на главата, защото така смятаме, че сме значими и няма да бъдем изоставени, но това не се отнася за нас. Ние може да изоставяме, когато си искаме и когото си искаме, нали сме царе!   

Сега да видим положителните качества на числото Девет и ако ги прегърнем никой никога не би ни изоставил, а и ние не бихме го направили. Качествата, които ще ни извадят от вибрациите на вирусът това са – Силна вяра. Себеотрицателност, безусловна любов, състрадание, братска любов към всички, уважение на хората. Работа върху Егото и прегръщане на Висшето Аз. Работа, за издигане вибрациите на цялата земя. Обобщено – НЕ ПРАВЯТ НА ДРУГИТЕ, ТОВА, КОЕТО НЕ ИСКАТ ДА ПРАВЯТ НА ТЯХ.

Както вече се сетихте пропаднали сме в ниската октава на вибрациите на вирусът с Корона и служим за храна на неговата армия. Как може да се спасим, като изцяло отидем в положителните качества на вибрациите на числото Девет.

Не мислете за числото Девет, че е само вирусоносител. Има положителни думи с вариации на Девет – някои от тях са Аз, Болест, Бъдеще, Време, Добро, Жертвоготовност, Мечта, Молитва, Семейство, Скептик, Трансформация.

Всеки може да си направи свое изречения с вибрациите на числото Девет, което ще му помогне да си свали КОРОНАТА.

Моето изречение примерно може да е: Аз с моето Семейство, отправяме Молитва за Жертвоготовност и Трансформация, за Доброто на Бъдещето и сбъдване на Мечтата ни, да няма Болести.  

Но да се върнем пак на числото Девет. Явно трябва да сложим край на ниските вибрации и да преминем към високите. Как да стане това? Може би само Папата е в състояние да покрие тези изисквания… Но както искаме, Бог за това ни е дал свободна воля, да изберем ниската или високата октава в момента става друго за числото Девет, за да не сме изненадани с неочакван КРАЙ.

  

 


Още Статии

НИЕ ИЗБИРАМЕ В КАКВИ ВИБРАЦИИ ДА ВЛЕЗНЕМ И С КАКВИ ЕНЕРГИИ ДА СЕ СРЕЩНЕМ

Корона вирус -НИЕ ИЗБИРАМЕ В КАКВИ ВИБРАЦИИ ДА ВЛЕЗНЕМ И С КАКВИ ЕНЕРГИИ ДА СЕ СРЕЩНЕМ

ЗАЩОТО БОГ НЕ НИ Е ИЗОСТАВИЛ, А НИЕ СМЕ ИЗОСТАВИЛИ БОГ.

Корона вирус -ЗАЩОТО БОГ НЕ НИ Е ИЗОСТАВИЛ, А НИЕ СМЕ ИЗОСТАВИЛИ БОГ.

реклама