НУЛА, КРЪГЛА КАТО О, А КРЪГЪТ Е БЕЗ КРАЯ

НУЛА, КРЪГЛА КАТО О, А КРЪГЪТ Е БЕЗ КРАЯ

НУЛА, КРЪГЛА КАТО О, А КРЪГЪТ Е БЕЗ КРАЯ

Вчера разгледахме вибрациите на цифровото измерение на корана вирусът, което беше Девет. Днес предлагам да разгледаме вибрациите на числото Нула. Има едно прекрасно стихотворение на Джани Рудари – „Имаше една Нула – кръгла като О и тя не беше сторила никому зло. И тъй като нямаше стойност – горката, щом я съглеждаха пищяха числата. Извинявайте, бързам, ще закъснея - да не би да ги видят с нея…..“.

Да, Нулата – Нищо - нито зло – нито добро.  В математиката всяко число събрано с Нула – не се променя. Защото към Нещо, когато прибавяш Нищо си е пак същото, но както знаете не така стоят нещата с умножението. Всяко число умножено по Нула е Нула. Т.е Нещо умножено по Нищо става също Нищо. Защо? Защото при умножението, ако разместиш числата произведението не се променя.  Т.е ако размениш Нищо умножено, което и да е число, си е пак Нищо. Тогава да си поговорим за  НИЩОТО.

Вече казахме - дяволът е в крайностите. Значи дяволът е на дясно и наляво от Нулата и е видим. Дяволът е в излишеството и в недостига. Тогава къде е Бог? Бог е в пълния баланс, в хармонията – следователно Бог е невидим, в Нулата – в Нищото. Какво е хармония – колкото добро, толкова и зло. Математически изразено  плюс 1, минус 1 - равно на Нула – унищожават се - Нищо. Но дали и в живота е така?  В живота колкото и да ни се иска  да живеем само с положителни неща е невъзможно, защото това е крайност – следователно - дявол. Не може да живеем и само негативни неща, защото човек не може издържи – това също е дявол.  Ако искаме да живеем само с хубави неща – с поредната крайност – подсъзнателно търсим баланса т.е нулирането и тези хубави неща се превръщат в негативни и нищо хубаво не виждаме в тях. Примерно, обичаме шоколад и сладолед, ако се храним само с тях, много бързо  ще ги намразим и ще искаме нещо солено – за да ги балансираме – докато стигнем до Нулата. Ако в живота имаме само неприятности – отново крайност –  пак дявол. В един момент трябва да си зададем въпроса – защо ми се случва всичко това, какъв е смисъла? Тогава променяйки се, променяме и съдбата си към по - добро – отново баланс, отново стигаме до Нулата.

Само в земен план Нулата е Нищо, но в космически план това е Абсолюта, пълната хармония. В космически план това е Бог.  Както в музиката – паузата – тишината, също си има метрично време. Паузата - връзката между съзнание и подсъзнание – където е Нулата, където е Нищото, където е Бог! Дяволът е в крайностите, дяволът е в проявените неща, Бог е невидим, Бог е в непроявените неща – Бог е в Нулата, Бог е в Нищото.

 30% са атеисти, 30% „Абе, има нещо, но какво е…“ 10% нямат мнение, а само 30% като нас, са толкова глупави, че вярват в Нищото, вярват в Нулата. Вярват в Бог.

Тъй като в момента ни вълнува вирусът с корона, какво общо има Нулата с него? Вирусът дойде за да ни покаже, че сме изпаднали в крайности – поредния дяволизъм – т. е всички сме преминали на дясно от Нулата – На дясно от Бог! Защо надясно? Защото дясната страна е земната, управлява се от лявата химисфера на мозъка. Подвластна на реалността и логиката. Там са гордостта, алчността, претенциите, осъждането, ревността, обидите, които ни сложиха КОРОНАТА и вкараха в ниските вибрации на вируса. Трябва да се издигнем до Нулата, да стигнем до Нищото, за да стигнем до Бог. Знаем, че Бог е Любов, Бог е хармония. Следователно Нищото не е истинско Нищо в космически план. Нищото също има си енергия, там е енергията  на  Любовта. Всичко си има противоположност – черно – бяло, добро – зло, студено – топло. Само Любовта няма противоположност – Любовта е Нула – хармония, баланс. Любовта е Бог.  Да ще кажете Бог не е ли числото Едно. Първият, който изпълва всичко и навсякъде. Да, Бог е числото Едно в материалния свят. В Абсолюта Бог е Нула. Бог е безкрая. Нула - кръгла като О, а Кръгът безкрая.

 


Още Статии

НИЕ ИЗБИРАМЕ В КАКВИ ВИБРАЦИИ ДА ВЛЕЗНЕМ И С КАКВИ ЕНЕРГИИ ДА СЕ СРЕЩНЕМ

Корона вирус -НИЕ ИЗБИРАМЕ В КАКВИ ВИБРАЦИИ ДА ВЛЕЗНЕМ И С КАКВИ ЕНЕРГИИ ДА СЕ СРЕЩНЕМ

ЗАЩОТО БОГ НЕ НИ Е ИЗОСТАВИЛ, А НИЕ СМЕ ИЗОСТАВИЛИ БОГ.

Корона вирус -ЗАЩОТО БОГ НЕ НИ Е ИЗОСТАВИЛ, А НИЕ СМЕ ИЗОСТАВИЛИ БОГ.

реклама