ЗАЩОТО БОГ НЕ НИ Е ИЗОСТАВИЛ, А НИЕ СМЕ ИЗОСТАВИЛИ БОГ.

ЗАЩОТО БОГ НЕ НИ Е ИЗОСТАВИЛ, А НИЕ СМЕ ИЗОСТАВИЛИ БОГ.

ЗАЩОТО БОГ НЕ НИ Е ИЗОСТАВИЛ, А НИЕ СМЕ ИЗОСТАВИЛИ БОГ.

Ехоо, здравейте! Повече от месец сме във война, а някои от нас още не са разбрали сериозността на положението, като гледам какво отношение имат към случващото се и ограниченията, с които трябва да се съобразяваме. Смятат, че вирусът не е Божи гняв, дори вирус няма. Това е работа на определени хора, които са си играли на забъркване на вирусчета в епроветки, но нещо са се пообъркали и са ги изпуснали случайно или нарочно навън. Нещо като Духат от бутилката от приказките. Така омаловажават действителността, и смятат всеки момент могат да кажат: „Пу не играя“ - да заповядат на Духът да се върне и нещата да приключат, но дали е така....

Но да помислим, защо не се страхуват и отричат опасността? Душата е безсмъртна и подсъзнателно всички, вярващи или не - го знам. За това си мислим, че никога няма да умрем – което е вярно. За това има хора, които не се стряскат от действителността. За това всички мислим, че на нас това няма да се случи, но виж другите, тях ги приемаме като тяло, а не като нас душа, те да внимават, те да се променят, те да си свалят КОРОНАТА. Аз съм си ОК и това наистина е вярно, само, че… не съвсем.

Когато става въпрос за Душата – всичко това е така, но когато стане дума на тялото – съвсем не е така. Когато стане дума да живота ни в духовен план, всичко е така, но когато стане дума за живота ни в земен план – не е така. Задачата ни е да живеем еднакво в двата плана, в материалния и в духовния. Говорихме за точният баланс, говорихме за хармонията, говорихме за Нулата. Баланса, хармонията и Нулата в духовен и материален план са Бог. Крайностите са дяволските проявления във всяко едно отношение, включително в ядене, в пиене, в не ядене, в не пиене, в спортуване, в не спортуване, в страховете, в безстрашието, в тревожността, в смелостта…

Как трябва да намерим баланса в материалното и духовното, как да стигнем до Нулата? Много просто,  за момента като се съобразяваме с всички мерки в земен план, и проработим негативните си чувства и след това оставим нещата на Бог. Тогава Той ще ни пази, защото отивайки в баланса – Той е там, защото отивайки в Нулата – кръгла като О, което е безкрая - Той е там.

Мерките, с които трябва да се съобразяваме в земен план всяка сутрин генералът на нашата армия ги напомня, но мерките в духовен план, сега ще ви ги напомня.

Болежките до кръста показват нарушавате на връзката на Тялото с Бог. Болежките от кръста до главата – нарушаване на връзката на Душата с Бог. Болежките в главата означават нарушаване на връзката на Духа с Бог.

Вирусът с КОРОНА, знаем поразява най-много белите дробове, следователно се числи към нарушаване на връзката на Душата с Бог.

Сега ще разгледам, какво представлява Душата. Тя както всичко останало си има положителните и отрицателни страни.

Кои са положителните -  ЛЮБОВ, хармония, безкористност, честност, справедливост, милосърдие, служене на другите, вярност, отговорност, загриженост стабилност, равновесие.

Отрицателните страни са - чувство на превъзходство, високо самочувствие, подценяване на другите, угодничество, тревожност, агресивност, налагане на своята воля, взискателност.

Но това не е всичко има и разрушителни възможности свързани с Душата – това е егоизъм, цинизъм, тирания, дребнавост, подозрителност.

Когато тръгнем с отворено сърце към Бог с лекота реализираме положителните страни на Душата. Когато Душата прекъсне връзката си с Бог проявява отрицателните страни, а разрушителните качества там вече нещата са много трудно спасяеми. Положителните качества може да обединим в една дума и тя е Любов, а отрицателните и разрушителните в Гордост.

Може би ще кажете, че отрицателните и разрушителни качества се явяват като вид защита и защо тогава трябва да бъдем наказани толкова жестоко. Защото Душата е част от Бог и няма нужда от защита. Защитава се Егото, което ни отделя от Бог.

Вирусът с КОРОНА ни дава сигнал, че сме прекъснали връзката на Душата с Бог. Трябва отново да прегърнем, да заживеем, да започнем да мислим с положителните качества на Душата, за да се върнем отново до Бог. Защото Бог не ни е изоставил, а ние сме изоставили Бог.               


Още Статии

НИЕ ИЗБИРАМЕ В КАКВИ ВИБРАЦИИ ДА ВЛЕЗНЕМ И С КАКВИ ЕНЕРГИИ ДА СЕ СРЕЩНЕМ

Корона вирус -НИЕ ИЗБИРАМЕ В КАКВИ ВИБРАЦИИ ДА ВЛЕЗНЕМ И С КАКВИ ЕНЕРГИИ ДА СЕ СРЕЩНЕМ

БОГ ЩЕ СЕ ПОГРИЖИ ЗА СВОИТЕ ОВЦЕ, А ЗА КОЗИТЕ СИ ИМАТ ДЯВОЛ.

Корона вирус - БОГ ЩЕ СЕ ПОГРИЖИ ЗА СВОИТЕ ОВЦЕ, А ЗА КОЗИТЕ СИ ИМАТ ДЯВОЛ.

реклама