Звездна Читанка

Звездна Читанка

Телата обичат пътуването. А душите?

Анализ на книгата на Майкъл Нютън "Пътят на душите"

Хоопонопоно част 1- ва

Част от книгата на Джо Витале "Абсолютната неограниченост"

Изневери

Изневерите от езотерична гледна точка.

Колко дълго трябва да живеем?

Колко дълго трябва да живеем от езотерична гледна точка?

Навлизане в езотериката - част 2-ра

Обяснение какво е езотерика

Каква е Любовта ни, според астрологията и езотериката?

Какво е любовта от езотерична гледна точка?

Ритуали за привличане на пари

Луната отговаря за парите. Как може да ги привлечем?

Възрастови задачи

Какви задачи трябва да решаваме във всяка възръст от езотерична гледна точка?

Да не би Бог да е в обедна почивка?

Запознаване с книга на Шърли Макклейн "Камино"

реклама