Защита на лични данни и Общи условия

Защита на лични данни

Можете да използвате интернет страниците на AstroLife® анонимно. AstroLife ® не събира никакви имена или друга информация относно самоличността на посетителите на своя уебсайт.

Поръчка

Ако правите поръчка чрез AstroLife ®, ще трябва да ни предоставите информация, като например вашето име, адрес, страна, град и час на раждане и телефонен номер. Ние използваме тази информация за изпълнение на поръчката с необходимата грижа. Ние също ще ви помолим и за вашият е-мейл. Ние използваме този е-мейл адрес само за да ви изпратим поръчаният хороскоп и да ви държим информирани относно състоянието на вашата поръчката и всички предложения чрез нашия бюлетин.

Ние никога не предоставяме личните ви данни на други лица.

Опровержения

Информацията в този сайт е съставена с най-голяма грижа и внимание. Въпреки това, AstroLife ® не е в състояние да гарантира точността и пълнотата на информацията, предоставяна в този сайт, и може да променим тази информация по всяко време и без допълнително уведомяване от наша страна. AstroLife ® също така не носи отговорност за информацията на интернет страниците, свързани с този сайт чрез хипервръзки.

Авторски права

Цялата информация на този сайт е обект на авторско право. Копиране и / или разпространение на информацията от сайта на AstroLife ® не се допуска в никаква форма без предварително писмено съгласие. Посетителите или потребителите на сайта не могат да черпят права по никакъв начин от предлагана информацията. Текст и графичното съдържание на този сайт не може да бъде дублирана и / или публикувана изцяло или частично от средствата за печат, копирни услуги, факс, пренаписване, съхранение в автоматизирани бази данни или по някакъв друг начин без писменото съгласие на AstroLife ®. Това се отнася за пълна или частична обработка.

Приложим закон и компетентни съдилища

Всички права, задължения, оферти, поръчки и договори, по които и да е от тези общи условия се прилагат, както и на тези условия, са обект единствено на българското законодателство.