Близнаци

Зодия Близнаци

AstroLife  - Дойде и ред на Близнаците.

Читател - А да. Това е зодиакалният знака на половината журналисти в радиото и телевизията.

AstroLife – Точно така и на радиото и на частните радиа и на телевизията и на държавната и на частната.

Читател - А в чужбина как стоят нещата?

AstroLife - По същият начин и техните радиа и телевизии с всичките им няколко стотин канала все зодия Близнаци или компромисно асцендент Близнаци.

Читател – Е, хайде сега все Близнаци, а ние какво да правим останалите знаци?

AstroLife - Не го приемай така буквално. За да имат смелост да са на това място, трябва да имат много акцентиран Меркурий.

Читател  -  Само че Меркурий не го ли срещахме и в друга зодия?

AstroLife Да срещахме го, тъй като зодиите са 12, а планетите 10, Меркурий и Венера отговарят за по два знака, докато се открие и за тях самостоятелна планета.

Читател - Тъкат да два стана, така ли? Успокоих се значи и Девите може по тази логика да работят в медии, щом една и съща планета с Близнаците отговаря и за тях.

AstroLife – Да, така е.

Читател  – Добре, а каква е разликата между Близнаците и Девата, щом имат един и същи шеф?

AstroLife – Близнаците знаят по малко за много неща, а Девите по много за малко неща.

Читател – Наистина много общо, но и съвършено различно. Разкажи сега по-подробно за Близнаците.

AstroLife - Това е въздушен знак в зоната на съзиданието и ключовите му думи са връзка, комуникация, структура, следователно Близнаците трудно съществуват самостоятелно, което обаче съвсем не означава, че им липсва собствен почерк. Близнаците играят основна роля в съвременната цивилизация. Те управляват връзките, информацията, програмирането, кибернетиката (изкуствения интелект), а също математиката и цялата формализация (т.е. точния математизиран език в останалите науки). В този знак влизат и журналистиката, популяризацията и посредничеството.

Читател – Аз зная, че са много любопитни.

AstroLife – Да, така е. На Близнаците от низшата октава са присъщи любопитството (т.е. повърхностен, незадълбочен интерес към знанието) клюките от всякакъв вид и непостоянството. Те обичат разнообразието, блясъка на неочаквана, ярка мисъл, върху която впрочем вниманието им не се задържа и търсят следващото развлечение - лакомство. Присъщ им е стремежът (и умението) да забършат горния, повърхностен слой от информацията и тутакси да я предадат по-нататък, на някого другиго, а пък той, ако му е интересно и му влиза в зодията, да се задълбочава. Ето защо, Близнаците често приличат на живо списание, те бързо установяват контакт с когото и да било и им се струва, че разбират всичко. Това е жестока заблуда, която може нико­га да не се разсее. Хармоничните Близнаци говорят, движат се и се обличат блестящо и именно този блясък, бързият ум и разговор пречат на задълбочения контакт с тях: слабият човек се свива и затваря в себе си, защото не е по силите му да се конкурира с подобна ученост и ерудиция, а силният или задълбоченият не забелязва желание у Близнаците да се спрат и да вникнат, както трябва в проблема му или в него самия.

Читател Те дори могат да заблудят задълбочените зодии, като Девата така ли?

AstroLife – Разбира се. Това никакъв проблем не е за тях. Хората често използват неразвитите Близнаци, като телефон и външната им хладина, сякаш програмира окол­ните за такова поведение. Щом човек не излъчва топлота и не е склонен към емоционални човешки контакти, естествено, че няма да го възприемат като човешко същество, нуждаещо се от съответното отношение.

Читател -  Хайде сега, пък и те си имат душа, нали?

AstroLife - Разбира се, те също притежават безсмъртна душа, ма­кар, че не им е съвсем лесно да я открият. От една страна, мно­го им е трудно да си държат езика зад зъбите, което мълчали­вите Телец, Рак и Скорпион не могат да разберат и често го­ворят излишни неща вместо съществените. От друга страна, Близнаците използват речта, като средство за замаскиране на тайните си и никога не стигат до собствените си интимни мо­менти - тук езикът престава да ги слуша и те кръжат около уязвимата точка, без изобщо да имат сили точно да формули­рат вътрешния си проблем.

Читател - Аз ги мислих за "пей сърце", но сигурно не им е лесно и на тях.

AstroLife - В жизнената сфера, която се намира под влиянието на Близнаци, човек трябва да се бори с непоследователността и непостоянството, както и с илюзията, че нещо голямо може да се създаде с незначително, но правилно подбрано усилие. Тук на човек ще му се искат множество различни неща и без тях той ще скучае и ще тъгува, а като ги получи - ще ги разпи­лее безразсъдно, ако не положи специални усилия. Един силен човек лесно може да манипулира Близнаците, като буквално ги принуждава да мислят в нужната му насока и незабелязано за тях самите, те сякаш по своя инициатива му казват каквото му е необходимо. От друга страна, те могат лесно да предадат излишна информация, при условие че не се отнася до личните им тайни.  

Читател  – Това е ниската октава. А къде са журналистите, в коя октава са?

AstroLife - Близнакът от средната октава е журналист, той смята своята професия за най-важната на света, но ако се замислим, той е твърде равнодушен към същността на въпросите и проблемите, които осветлява за широката публика. Основната му цел е да привлече нейното внимание. С други думи, средните Близнаци са щастливи със самото установяване на каквато и да е връзка - с кого, какво и защо - малко ги интересува. За тях е важно да се чувстват нужни, да контролират информационните потоци, да узнаят всичко първи и т.н. Преобладаващо влияние на знака Близнаци у всички хора се наблюдава в ученическите и юношеските години, когато върви процесът на активно ментално запознаване със света. Ето защо ако в даден хороскоп знакът е наранен, човекът най-често ще има тежко юношество, трудности в ученето и кон­тактите. След 30-те и особено след 40-те влиянието на Близна­ци обикновено спада и човек трябва да се научи на по-дълбо­ко, същностно осъзнаване на заобикалящия го свят и другите хора. Затова в детската и юношеската възраст естествената повърхностност на интересите и непостоянството на контак­тите (честа смяна на приятелите и сексуалните партньори) нерядко се съчетават с бляскави повърхностни, способности буквално във всичко.

Читател - Какво ще ни кажеш за развитите Близнаци?

AstroLife - Близнаците от висшата октава вече изтънко вникват в същността на въпроса и се занимават с така да се каже, фило­софията на дадена област в най-добрия смисъл на думата. Във всяка наука и във всяка човешка дейност съществуват собствени специфични закони, които често имат не научен, а мистичен характер, но въпреки това могат да се изразят с думи.

Читател - Често обвиняват Близнаците в непостоянство.

AstroLife - Тъй като в Космоса нямо нищо случайно и това качество може да изиграе неоценима положителна роля, като изработи у човека непривързаност към едни или други обекти от външния и вътрешния свят. Като подменят същността на рационалното и прехвърлят човека от същностно възприятие към ментално, Близнаците облекчават душевната болка и подпомагат смяната на остарялата мисловна система и корек­цията на менталната картина на света. Близнаците са много мощен знак. Когато Луната е в Близнаци, общуването е по-лесно, стават случайни срещи и запознанства - перспективни и не толкова.

Читател – До тук ти ни говори за реализираните Близнаци, а какво ще ни кажеш за нереализираните?

AstroLife - Нереализираните Близнаци се суетят, не намират мястото си в света и често са постоянен източник на хаос. Типичен пример е майка, която не е прекъснала навреме пъпната връв между себе си и своето дете и е свикнала да живее само за него. Друго занятие не си е намерила (а може би и не е искала) и постоянно тича насам-натам, не успява да свърши нищо, но непрекъснато е заета с текущи (абсолютно!) неотложни задачи, които сякаш нарочно планира така, че да не успее да завърши. А ако й се случи пауза, тя не знае къде да се дене.

Читател  – Да, познавам такива майки. Сега можеш ли да обобщиш положителните и отрицателните черти на Близнаците, pа да са ми по-ясни  журналистите...

AstroLife - Положителните качества са: действие, жизненост, контактност, честност, доброжелателност, общителност, либералност, изобретателност, остроумие, които трябва да се развиват като кармична задача през целият живот.

Отрицателните качества са : нетърпеливост, бъбривост, нервност, повърхностност, уклончивост, капризност, непрактичност, любопитство и дребнавост, с които човек трябва да се бори като кармична задача през целият живот

Читател -  А ако не се справи какво ще стане?

AstroLife - Ако не се справи е възможно представителите на зодията да развият болести свързани с белите дробове – бронхити и пневмонии.

реклама