Ще се намерят ли десет праведника, заради които Господ да пожали всички?

Ще се намерят ли десет праведника, заради които Господ да пожали всички?

Ще се намерят ли десет праведника, заради които Господ да пожали всички?

Когато Бог решил да унищожи градовете Содом и Гомора, защото в тях живеели най-нечестивите хора, Авраам го помолил да ги помилва, ако там се намерят петдесет праведника. Господ се съгласил. Авраам, обаче, не успял да намери петдесет праведника и Господ се съгласил да не погуби двата града, ако намери четиридесет и пет праведника.

Но и четиридесет и пет не се намерили. Авраам преговарял с Господа, който все намалявал числото на праведниците, докато най-сетне се съгласил и на десет. И десет не се намерили, тъй като в тези нещастни градове жителите били толкова зли и развратени. Авраам си направил устата Господ да спаси градовете и за пет праведника, но там праведен бил само Авраамовият племенник Лот, за когото Господ пратил двама ангели да спасят, заедно с жена му и двете му дъщери, преди да изгори Содом и Гомора с дъжд от сяра и огън.

Ужас ….Война…. Чука на вратата ни…

Нашето поколение беше привилегировано, не беше преживяло ужаса на войната… Ужаса – на горещата война… в случая може би ужаса на адски горещата или дори пъклено гореща война…. но живяхме дълги години в Студена война, в която непрекъснато ни плашеха, че всеки момент може да премине в гореща…  пак треперихме… от двете страни  дрънкаха заплашително оръжия…

Сложете ръка на сърцето си и честно си дайте сметка никой ли от нас не е преживял война? Войната е на много фронтове… война в семейството, война с братя, сестри, деца, свекърви, снахи… по пътищата…. и още, и още…. чак до  световна война с Корона вирус… Тези войни понякога студени, понякога горещи съществуват и те са проекция на войната, която е в душите ни, в сърцата ни, в главите ни.… Точно войните в душите, в сърцата и в главите ни се проектират в проявения свят в най – различни конфликтни разновидности... Нямам статистики в семейните и другите изброени войни, колко са загиналите, но всички знаем, че и там има не малко жертви…   През Втората световна война са загинали 12 587 българи,  а  от Ковид - войната -  за сега 35 600 души, доста стряскащо…. а какво научихме от тази война - НИЩО...

Какво е война? Във всичките й разновидности представлява две крайности, спорещи за  едно и също нещо. Ние - винаги доброто, другите винаги - злото. Знаем в крайностите няма Любов. Може крайност на добро да е, няма Любов, а за крайност зло да не говорим, за това и двете категории са подвластни образно казано на ДЯВОЛА. А задачата ни в този живот е да стигнем до Бог, който е мирът, а без Любов за какъв Бог, за какъв Мер става дума? Дори и да си разменим местата, ние да станем зло, а другите добро пак не става… Трябва да видим Бог в доброто да видим Бог в злото, а не да го убиваме.

Трудна задача, но трябва да я разрешим, защото това е част от матурата в училището на живота, а матурата както знаем нас чака. А матурата…. Матурата на живота не е на теория, където всички сме много силни, а на практика. Какво да направим? Не трябва да живеем в кръгова отбрана, а да спечелим войната, която е в нас като превърнем злото в добро.

Явно, последната война с Корона  - вирусът не ни беше достатъчна и почти нищо не научихме от нея. Колко от нас си зададоха въпроса - къде бъркаме, че ни сполетя това зло?! Останахме в къщи и поведохме война със всичко живо около нас.  Не само, че не разбрахме защо ни беше тази война, но някои дори отричаха вируса.

В мирно време в обществото 30 % са вярващи в Бога, 30 % заклети атеисти, 30% казват – „ Абе, има нещо, но какво е… и 10 % нямат мнение. Казват, че по време на война в окопите всички са вярващи в Бог. След края на войната отново се разделят на същите съотношения… За вярващите сигурността в живота им е Вярата в Бог, за атеистите – сигурността е в материален план, за останалите е плаващо...

Като в политиката, всички се борят за плаващите… В момента в който се наруши този баланс и част от тези 30%, които казват… „ Абе, има нещо, но какво е…“  преминат към лагера на атеистите и започнат да търсят сигурността в материален план, нещо се случва… и бум в окопите… така се разрушава материалната ни сигурност, за да разберем всички, че това не е истинската сигурност в живота.

Защо тази война потресе целия свят? Защото всички сме свързани на полево ниво, подсъзнателно знаем, че и ние имаме вина за нея, защото никой не иска да поема отговорност за войната в сърцето, в душата, в главата си, а ни е страх, че може да ни се наложи. Е… това вече е наистина ужас… Да поемем отговорност, за себе си, за децата си, за целия свят, чрез мислите, чувствата, действията си.  

Има една притча – Цар попипал мъдрец, да започне ли война? Мъдреца му отговорил: и да започнеш и да не започнеш не ти го правиш, Бог започва и свършва войните. 

Вече сме Ерата на Водолея … Третия лъч на Светия Дух… В живота всичко е Триединство… До идването на Христос хората е трябвало да живеят по Закона – 10 Божи заповеди и да разберат, че има Бог. Това е описано в Стария завет. С идването на Христос – се включва вторият лъч от Триедиството - лъча на Любовта. Към заповедите се прибавя и принципа на Любовта – описано е подробно в Новия завет. От 2000 г. се включва третия лъч – Светия Дух – Любовта в действие – за него нямаме нищо написано, но мисля, че достатъчно сме израснали и сами да си направим изводи как да живеем… 

Големите духовни портали се отвориха първо на 21. 12. 2012 година, когато се очакваше края на света и наистина беше края на света, но в друго измерение. Вторият портал се отвори през 2017 година, третия най - голям портал е предвиден за 2023 – 2025 година. Тогава ще е и голямата матура…

Как трябва да се готвим за нея? Много просто, да престанем с войните в душите, в сърцата и в главите ни.

А сега какво може да направим, за да спрем войната - да се молим за МИР на земята. Призовавам всички хора, които разбират за какво става дума в най – силното енергийно време - 12 часа на обяд да се молим за Мир на земята. Надявам се духовните хора да са повече от 10 и дори повече от 50, колкото е било нужно за да се спаси Содом и Гомора. Все пак в Библията става дума да два града, ние трябва да сме повече, за да спасим света, за да не се излее огън и сяра над главите ни.   


Още Статии

ПЛУТОН – СИЛА И МОЩ

За планетата Плутон - трансформация и сила, и мощ

ЗА СКРЪНДЗИТЕ И ПРАХОСНИЦИТЕ

Езотеричто обяснение, защо някои хора са скъперници, а други прахосници

ЗАЩО СЕ КАРАМЕ, СЪРДИМ И КАКЪВ Е КЛЮЧЪТ ЗА СДОБРЯВАНЕ

От къде идват конфликтите и как може да ги избегнем?

реклама