Съновник

Шепнейки

Шепнейки

Знак, че Вселената се опитва да ви предаде важна информация, но ви е страх или  сте твърде разсеяни да я чуете. Съдържанието на съобщението може да се заключи от другите символи в съня, или от различни знаци и поличби в будния живот на сънуващия.


Думи с буква Ш

реклама